HELLA HAASSE


Schaduwbiograaf

Nick ter Wal, 12 dec. 2017. Uit het archief van het blog Artistiek Bureau (2008-2018). Tegenwoordig is Artistiek Bureau een antiquariaat annex uitgeverij.

Wanneer precies de biografie van Hella S. Haasse verschijnt is nog niet bekend. De kans is echter groot dat Aleid Truijens, de in 2013 officieel aangestelde biograaf, zich nu een slag in de rondte tikt om haar deadline te halen. Op 2 februari 2018 zal het honderd jaar geleden zijn dat Hélène Serafia Haasse ter wereld kwam.

Thijs Kramer, geleerd musicus te Hilversum, heeft geen zin om tot een symbolische specifieke datum te wachten. Hij heeft zojuist het eerste deel van het onderzoek gepubliceerd waaraan hij vele jaren in stilte heeft gewerkt. Aanvankelijk bestudeerde hij alleen het dichtwerk van Haasse, maar zijn belangstelling bleek groter te zijn. De familie Haasse en anderen heet daarom zijn website.

Wat is er op Haasse e.a. te vinden? Allereerst een wijdvertakte stamboom, waarin grootouders, neven en nichten van de schrijver een plaats hebben gekregen. Dan een uitvoerige beschrijving van het poëtische oeuvre van Haasse, van het gedichtencahier dat zij met Kerstmis 1936 aan haar ouders schonk tot de laatste bij leven gepubliceerde gedichten in Het Liegend Konijn. Vervolgens komt een lang ‘lees- en kijkstuk’ over de jeugdjaren van Haasse: hierin toont Kramer nooit eerder gepubliceerde foto’s van het gezin Haasse en citeert hij uit het door hem opgespoorde dagboek van Haasse’s broer Wim. Het is hem ook gelukt enkele onvindbare toneelstukken van Haasse te bemachtigen, waarvan de omslagen zijn afgebeeld.

In deze stortvloed aan nieuwe feiten geeft de schaduwbiograaf soms zijn oordeel. Mals is hij niet. Haasse’s lange vers ‘De Koningin des Hemels’ uit 1945 vindt Kramer een ‘snertgedicht’, ‘De Kerseboom’ uit 1948 is niet veel meer dan ‘vier bladzijden kerstmis-zoetelijkheid’.

Het is veel om te verwerken: met dit bijzondere materiaal is een themanummer van De Parelduiker te vullen. Helaas wordt de tekst vooralsnog veelvuldig ontsierd door  ■ ■ ■ : vierkante blokjes die Kramer, na een jurist geraadpleegd te hebben, op de plaats van Haasse-citaten heeft gezet. Blijkbaar hebben de dochters van Haasse hun medewerking aan deze Haasse-specialist opgezegd.